سپهری

` ‏مثل کبریت کشیدن در باد
زندگی دشوار است
من خلاف جهت آب شنا کردن را
مثل یک معجزه باور دارم.
آخرین دانه کبریتم را
میکشم در این باد
هرچه باداباد...`
‎#سهراب_سپهری

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed