مصاحبه: یوان چین و امکان بالقوهء رویارویی جهانی واحد های پول


مصاحبه کننده: زو هو (Zoe Hu)

درین مصاحبه، راجیو بیسواس (Rajiv Biswas)- اقتصاددان ارشد حوزهء آسیا- اقیانوس آرام در شرکت آی. ایچ. اس[1]- در مورد چگونگی تاثیرات کاهش ارزش یوان بر بازارهای جهانی بحث می کند.

بعد از آنکه روز چهارشنبه، چین ارزش یوان را کاهش داد، گمانه زنی ها در مورد رویارویی جهانی واحد های پول بالاگرفت. حکومت چین، اما، با بیان اینکه کاهش ارزش یوان، اقدامی است که فقط برای یک بار صورت گرفته است، تلاش کرد تا این نگرانی ها را خنثی کند. با این همه، ارزش این پول، روز پنجشنبه، دو بار دیگر نیز سقوط کرد و بازارهای بورس جهان را تکان داد. بازارهای بورس آسیا، اما، اواخر روز پنجشنبه، بعد از آن دوباره  جان گرفتند که کاهش سومین بار ارزش یوان ملایم تر ظاهر شد.
تا حال، چین نگذاشته است که ارزش یوان به شکل آزاد در بازار جهانی تعیین گردد، بلکه، ارزش این پول وابسته بوده است به ارزش دالر آمریکایی. پس از صعود ارزش دالر، درین اواخر، ارزش یوان نیز صعود کرد.

چین با کاهش ارزش واحد پولش، اما، به سکتور صادراتی اش این قابلیت را خواهد داد تا با نرخ ارزانتر و رقابتی تر وارد بازار گردد. چنانچه یکی از مسئولین ارشد وزارت تجارت چین روز چهارشنبه یادآورد شد، این تعدیلات "بعضی تاثیرات انگیزشی (Stimulative impact) بر بخش صادرات خواهد داشت"- سکتوری که در ماه جولای به دلیل تقاضای جهانی ضعیف، 8.3 درصد رکود داشت.

سیاستمداران آمریکا، مدام چین را متهم به دستکاری ناعادلانه واحد پولش کرده است. این بار نیز، قانونگذاران ارشد هر دو حزب بزرگ درین کشور، کاهش در ارزش یوان را نشانه ای از تلاش چین برای کسب مزیت بیشتر در صادرات دانسته اند. باوجود آن، مسئولین صندوق بین المللی پول، افت های (Depreciations) اخیر را "اقدام نیک" قلمداد کرده و یادآور شده که این اقدمات باعث خواهد شد تا ارزش یوان توسط بازار و نه توسط رابطه اش با دالر تعیین شود.


در همین حال، توقع می رود که بانک فیدرال ریزرو آمریکا در ماه سپتامبر، برای اولین بار بعد از  9 سال، نرخ های سود را افزایش بدهد. این نرخ های جدید، به زعم ویلیام دُدلی (Wiliam Duddley)- رئیس فیدرال ریزرو نیویارک- نه تنها دالر را تقویت خواهد کرد بلکه پیامدهای مخربی برای اقتصاد جهانی نیز خواهد داشت.

یوانِ با ارزشِ پایین هم چنان مصادف خواهد بود با دالرِ با ارزش بالا. این امر باعث خواهد شد تا اقتصاددان هم چنان در مورد تاثیرات احتمالی افتِ ارزشِ یوان بر تمایلِ آمریکا برای افزایش نرخ سود و نهایتاً افزایش ارزش دالر گمانه زنی کنند. از آنجاییکه شکاف میان تجارتِ صادراتی آمریکا و چین عملاً وسیع است، این نگرانی اکنون اوج گرفته است که دالر وزین، صادرات آمریکا را در بازارهای جهان گران قیمت خواهد کرد و از توان رقابتی این سکتور خواهد کاست.

الجزیره ، قبل از سومین دورِ افتِ ارزشِ یوان، با راجیو بیسواس که اقتصاددانِ ارشد در امور آسیا- اقیانوس آرام در موسسه آی آیچ ایس است، صحبت کرد. او به این عقیده است که اگر قرار باشد چین بازهم ارزش یوان را کاهش بدهد؛ این افت ارزش توام با خیزِ احتمالی نرخ سود در آمریکا، بازارهای جهانی واحد های پول را آشوبی خواهد کرد.

الجزیره: چرا چین، مخصوصاً، در حال حاضر تصمیم گرفته است  نرخ ارز این کشور را کاهش بدهد؟

راجیو بیسواس: تصمیم چین برای کاهش ارزش یوان در برابر دالر حکایت گر نگرانی ها در مورد عملکردِ ضعیفِ امسالِ سکتورِ اقتصادیِ چین است. این سکتور، با توفانِ به تمام معنا کامل مواجه بوده است که در قالب افت تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی چین و افت توان رقابتی این کالاها به دلیل افزایش دستمزد ها در سکتور تولیدی این کشور از یک طرف و افت ارزش یورو، ین و واحد های پول ِ بازارهای در حال ظهور، در مقایسه با ارزش دالر، ظاهر گشته است.

توقع می رود که فیدرال ریزرو آمریکا به زودی نرخ های سود را افزایش دهد- اقدامی که فشارِ نزولی بیشتری بر یورو، ین و واحد های پولِ بازارهای در حال ظهور خواهد داشت. فشار های ناشی ازین احتمالات، حکومت چین را وادارد کرد تا پیش از آنکه نرخ سود در آمریکا توسط فیدرال ریزرو بلند برده شود، بگذارد نرخ یوان در برابر دالر کاهش بیابد.

الجزیره: این تصمیم چی پیامدهایی خواهد داشت بر تلاش های چین برای فاصله گرفتن از اقتصاد صادراتی؟

علیرغم اینکه رئیس جمهور زی (Xi) و نخست وزیر لی کیگیانگ ( Li Keqiang) اصلاحات اقتصادی یی را برای گذار به اولویت های سیاستِ اقتصادیِ مبتنی بر رشدِ ناشی از افزایش در تقاضای داخلی روی دست گرفته اند، رکود اقتصادی و سقوطِ بازارِ بورس این کشور وادار شان کرد تا اقداماتی را روی دست بگیرند که ثبات را به اقتصاد چین بازگرداند. سکتورِ اقتصاد موتور رشدِ کلیدی اقتصاد این کشور هست.

با وجود آنکه چین به تلاش هایش برای گذار تدریجی از اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری (خارجی) و صادرات به اقتصادی که بر مصرف داخلی استوار است، ادامه خواهد داد، اما، این گذار برای سالیان متمادی طول خواهد کشید. درضمن، در شرایط رکودِ دورانی کنونی، حکومت چین برای بازگردان ثبات اقتصادی بازهم باید به ارتقایِ موتورهای سنتی یی رشدِ این کشور بپردازد که عبارت اند از سرمایه گذاری و صادرات. برای این کار، از ابزارهایی چون کاهشِ ارزشِ پول برای افزایشِ توانِ رقابتیِ ستکورِ صادرات از یک طرف و محرک های پولی و مالی برای افزایش تقاضای داخلی استفاده خواهد کرد.

الجزیره: نگرانی ها مبنی بر اینکه اقدام چین موجب "رویارویی جهانی واحدپولی" خواهد شد، چقدر به جاست و این گونه رویارویی، چگونه خواهد بود؟

بیسواس: افتِ ارزشِ یوانِ چین بازارهای پول را آشوبی ساخته است؛ طوری که به تعقیب افتِ ارزشِ یوان، واحد های پولی بازارهایِ نوظهورِ دیگر نیز در تناسب با دالر افت کردند. تا کنون، ثباتِ ارزشِ یوان در تناسب با دالر، خطراتِ رقابت برای کاهش ارزشِ واحد های پول در میانِ بازارهای پولِ نوظهور را کاسته بود، و یوان چین نقش لنگرِ ثبات را در بازارهای واحد پول بازی می کرد.اما، اگر افت کنونی ارزش یوان، سرآغازِ تداومِ چنین اقدامات از جانب بانک مرکزی چین باشد، این افت می تواند بی ثباتی و آشوب در بازارهای جهانی پول را افزایش دهد، به ویژه اگر فیدرال ریزرو آمریکا افزایش نرخ های سود را نیز در دستور کار قرار دهد.
وقتی افزایش نرخ ها توسط فدرال ریزرو آمریکا توام می شود با کاهش رشد اقتصادی چین و همین طور افت ارزش یوان؛ نتیجه این خواهد شد که سرمایه های جهانی به شکل فزاینده به نفع دالر آمریکایی و اوراق بهادار آمریکایی (US Treasuries) و به زیان واحد های پول، اسهام و بدهی هایِ بازارهایِ در حالِ ظهور، تجدید تخصیص خواهد شد.

در حوزه آسیا و اقیانوس آرام، بعضی از آسیب پذیرترین واحد هایِ پولِ بازارهایِ نوظهور، رِنگیت مالیزیایی (Malaysian ringgit) و روپیه اندونیزیایی هست که هردو امسال در مقایسه با دالر آمریکایی عملاً دچار افت قابل ملاحظه شده اند. امکان دارد بانک های مرکزی یی بعضی از اقتصادهای در حال ظهور برای تثبیت ارزش واحدهای پول شان در صورت افت سریع ارزش این پول ها، از اقدامات محتاطانه ای کلان اقتصادی (Macro-prudential measures) نیز استفاده کنند.

الجزیره: واحدهای پول بازارهای درحال ظهور دیگر و همینطور یـَـن و یورو نیز در تناسب با دالر دچار افت شده 
اند. این امر چگونه چین را متاثر خواهد کرد؟

بیسواس: امسال، افت ارزش یورو، یـَـن و واحدهای پول بازارهای در ظهور دیگر در تناسب با دالر، چین را نیز وادار کرد که در مقایسه با دالر آمریکایی ارزش پول اش را در تناسب با دالر کاهش بدهد. اما، در شرایطی که رشد اقتصادی در سطح جهان خیلی کم است، افتِ ارزشِ پولِ چین باعث ایجاد موجی از کاهشِ ارزشِ پولِ بیشتر در میان واحدهای پول در حال ظهور نیز شد. نتیجه این که توان رقابتی نسبی یی چین در برابر بازارهای درحال ظهور دیگر علیرغم کاهش های اخیر در ارزش یوان تغییر نکرده است.

الجزیره: بعد از افت اخیر ارزش یوان و به خصوص به دلیل افزایش احتمالی نرخ های سود در ماه سپتامبر توسط آمریکا، اقتصادهای اروپایی و آمریکایی تا چه پیمانه ای متاثر خواهند شد؟

بیسواس: ارزش دالر آمریکایی در مقایسه با واحدهای پول طرف های عمدهء تجاری این کشور به شمول یورو و یـَـن و همینطور واحدهای پول بازارهای در حال ظهور، عملاً افزایش یافته است. در نتیجه، توان رقابتی صادرات آمریکا به دلیل افزایش ارزش دالر و بلندرفتن قیمت کالاهای آمریکا، به شکل تدریجی متاثر شده است.

افت ارزش یوان چین، اما، توان رقابتی صادرات آمریکا را بیشتر کاهش خواهد داد. این امر نه تنها در بازارهای چین بلکه در بازارهای در حال ظهور دیگر نیز به دلیل دور اخیر کاهش در ارزش اسعار این بازارها به وقوع خواهد پیوست. با وجود آن، تعدادی از شرکت های چندین ملیتی آمریکا، علیرغم دالرِ با ارزش، انعطاف پذیر خواهد بود. زیرا، این شرکت ها امکانات تولیدی و مراکز توزیع زنجیره ای وسیع در حوزه اروپا و بازارهای درحال ظهور دارند که به شکل سپر دفاعی علیه ارزش بالای دالر آمریکایی عمل خواهند کرد.

افت قابل ملاحظهء ارزش یورو در مقایسه با دالر آمریکایی در طول سال گذشته، توان رقابتی صادرات حوزه یورو در بازارهای آمریکا را بالا برده است. بعد از آنکه فیدرال ریزرو آمریکا، افزایش نرخهای سود را روی دست بگیرد، ارزش دالر در مقایسه با یورو بلندتر خواهد شد و به این طریق  به افزایش توان رقابتی صادرات حوزه یورو در بازار آمریکا کمک خواهد کرد.

منبع: الجزیره
برگردان: فرشاد بنیادی[1] IHS: Information Handling Services: شرکت آمریکایی است که از سال 1959 به این سو در بخش ارائه اطلاعات تجاری-اقتصادی فعالیت می کند.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed